Değerlerimiz

Çalışan, müşteri ve çözüm ortaklarımız ile yürüttüğümüz iş süreçlerinin tamamında bilgi güvenliği, eşitlik ve tarafsızlık gibi değerlerimizi ilke olarak benimsiyor ve süreç yönetimini bu değerler doğrultusunda sürdürüyoruz.

Sorumluluk

MET Grup; çalışanlar, müşteriler, çözüm ortakları ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde bir süreç yönetimini takip eder ve verdiği sözü her şeyin önünde tutar.

Tarafsızlık

MET Grup; çalışanlar, müşteriler ve çözüm ortaklarıyla yürütülen tüm iş süreçlerin, tarafsız bir yaklaşım ile yürütür.

Şeffaflık

MET Grup; projelendirme, montaj ve satış sonrası destek süreçlerinde şeffaflık ilkesini benimser ve iş süreçlerini bu bilinç ile yürütür.

Eşitlik

MET Grup; Irk, etnik köken, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, sosyal sınıf, fiziksel yetenek ve nitelikler, dini veya ahlaki değerler, ulusal köken ve siyasal inançları gözetmeksizin tüm çalışan, müşteri ve çözüm ortaklarıyla ilişkilerinde eşitlik ilkesini benimser.

Objektiflik

MET Grup; tüm iş süreçlerinde çalışanlar, müşteriler ve çözüm ortaklarına karşı tarafsız ve şeffaf bir tutum benimseyerek; doğabilecek problemleri de bu ilke doğrultusunda değerlendirir.

Hesap Verebilirlik

MET Grup; süreç yönetimini takip eder ve verdiği sözü her şeyin önünde tutar.

Hizmet Kalitesi

MET Grup; projelendirme, montaj ve satış sonrası destek süreçlerinde yüzde yüz kalite anlayışını benimser ve hizmet kalitesinden ödün vermeden tüm işleri başarıyla sonlandırır.

Etik Anlayış

MET Grup; sunulan hizmetlerle ilgili sorumluluklarını eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir şekilde yürütür.

Bilgi Güvenliği

MET Grup; yürütülen iş süreçlerinde paylaşılan bilgilerin sorumluluğunun bilincinde bir yönetim anlayışı ile çalışır.