Hakkımızda1988 yılında elektrik dağıtım şebekeleri alanında bölgesel ve küçük projeler gerçekleştirmek üzere bir şahıs firması ile temelleri atılan MET Grup; bugün bünyesindeki 5 farklı şirket ile enerji üretim, iletim ve dağıtımı alanlarında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir şirketler grubu haline gelmiştir. 30 yılı aşkın tecrübesiyle ve uzman, dinamik, çözüm odaklı 50’yi aşkın mühendis ve 900’ün üzerinde personeli ile projeleri yüksek kalitede ve zamanında tamamlamayı sürdüren MET Grup; kurulduğu günden bugüne toplam değeri 350 Milyon $’ın üzerinde olan yüzlerce projeyi; 1200 km’nin üzerinde 154 kV üstü enerji iletim hattı tesisini, 1000 MVA’nın üzerinde 154 kV üstü trafo merkezi tesisini başarıyla gerçekleştirmiştir. Zorlu ve dağınık lokasyonlarda imza attığı şehir ve kırsal şebeke projeleriyle dağıtım şirketlerinin vazgeçilmez bir çözüm ortağı haline gelmiştir. Sahip olduğu hidroelektrik santrallerde her yıl 20.000 MWh enerji üretimi ile 5.500 hanenin 1 senelik elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır. Enerji tesislerinin yapımının yanında işletme, bakım, arıza-onarım hizmetlerini de başarıyla sürdürmektedir.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

MET Grup; enerji iletim ve dağıtım hatlarının, şehir ve kırsal elektrik dağıtım şebekelerinin, trafo merkezlerinin, otoyol, tünel ve şehir aydınlatmalarının ve enerji üretim tesislerinin projelendirme, yapım ve işletme hizmetlerinin her adımında insan sağlığını birinci planda tutarak; çevreye saygıyı bir yaşam felsefesi olarak kabul edip, sistemli ve kalıcı bir yaklaşımla tüm iş süreçlerini aşağıdaki hedefler çerçevesinde yönetmektedir:

Taahhüt edilen işleri her seferinde ve sürekli zamanında ve doğru yapmak,

Teknolojik gelişmeleri izleyerek değişim ve gelişimin öncüsü olmak,

Çalışanlar, çözüm ortakları ve üçüncü taraflarla güven ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirmek,

Müşteri memnuniyeti ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini üst düzeyde karşılamak,

Yürürlükteki yasal mevzuat ve diğer şartlara karşı yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmek,

Çalışanların kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılımını sağlamak,

Çevreyi korumak ve kirliliği önlemek, bu konuda çalışanlar arasında ve iş çevresinde farkındalık oluşturmak,

İşle ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,

Grup şirketlerine ait faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak,

Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmek.

Sertifikalarımız

Sertifikalarımızı görüntülemek için tıklayınız.

"1200 km'nin Üzerinde

154 kV Üstü Enerji İletim Hattı Tesisi"

"Zorlu ve Dağınık Lokasyonlarda
Elektrik Dağıtım
Şebekeleri Tesisi"
"1000 MVA'nın Üzerinde
154 kV Üstü
Trafo Merkezi Tesisi"

"Her yıl 20.000 MWh

Enerji Üretimi"