Sizi Dinliyoruz

Sizi Dinliyoruz

MET Enerji geri bildirim prosedürü, çalışanlarımızdan ve tüm paydaşlarımızdan talep/öneri, şikayet ve memnuniyet kategorilerindeki her türlü geri bildirimleri alarak değerlendirmek, gerekli iyileştirmeleri yapmak, memnuniyet duyulan uygulamaları devam ettirmek yoluyla çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak üzere oluşturulmuş bir prosedürdür. Farklı kanallardan yapılacak bildirimler sorumlu birim tarafından ortak bir kayıt sisteminde bir araya getirilecektir. İlgili birimlerle yapılan değerlendirmeler sonucu gerekli görülen iyileştirmeler planlanarak uygulamaya geçirilecek; durum bilgisi geri bildirimin geldiği kanaldan paylaşılacaktır. 

Geri Bildirim Formu

Geri Bildirim

Geri Bildirim Türü :

Geri Bildirim Sahibi

Güvenlik Kodu :

AyIYVha

SEND